آموزش

یکی از مهمترین عوامل در پیاده سازی مدیریت موثر ریسک های عملیاتی، آشنایی کلیه مدیران و کارکنان سازمان با مفاهیم مدیریت ریسک عملیاتی می باشد. در طراحی دوره های آموزشی، می بایست حوزه فعالیت، سطح بلوغ و نیازمندی های سازمان، مدنظر قرار گیرد.

ریسک پلاس در حوزه ریسک عملیاتی بر اساس نوع فعالیت و نیازهای آموزشی، اقدام به تولید محتوای آموزشی در سه بخش عمومی، تخصصی و مدیریتی نموده است که با روشهای مختلف آموزشی (دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور، آموزش مجازی، آموزش آنلاین، سمینارها، وبینارها و سایر روش های مورد نظر سازمان ها) قابل اجرا می باشد.

آموزش ریسک عملیاتی

 • risk plus

  آموزش

 • risk plus

  مشاوره

 • risk plus

  پژوهش

 • risk plus

  پیاده سازی و اجرا

آموزش عمومی: با توجه به اینکه در مدیریت ریسک های عملیاتی می بایست کلیه کارکنان با مفاهیم ریسک و نحوه شناسایی، ارزیابی و گزارشگری ریسک ها آشنا باشند تا داده های مورد نیاز برای سایر بخش های چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی فراهم گردد، لذا مطالب مرتبط در این خصوص با توجه به ابزارها و بسترهای هر سازمانی، تهیه و ارائه می گردد.

 آموزش تخصصی: کارشناسان مدیریت ریسک به عنوان اجرا کنندگان استراتژی ها و چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی، می بایست از چگونگی اجرای فرایندها، چارچوب ها، سیاست ها و استراتژی های مدیریت ریسک عملیاتی آگاه باشند.

آموزش مدیریتی: مدیران ارشد که تاثیر گذارترین افراد در موفقیت یا شکست فرایند مدیریت ریسک می باشند، نقش مهمی در پیاده سازی و اجرای چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی داشته و لازم است درخصوص حاکمیت ریسک، اشتهای ریسک، استراتژی مدیریت ریسک و نحوه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی ریسک در سازمان از دانش کافی برخوردار باشند.

 

محتوای آموزشی

محتوای آموزشی در ریسک پلاس، بر اساس رهنمودهای کمیته بال، توصیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا ، کتب و مقالات داخلی و بین المللی طراحی و تدوین می گردد که این آموزش ها از طریق بسترهای زیر قابل ارائه می باشد. همچنین ریسک پلاس می تواند پس از برگزاری دوره های آموزشی نسبت به طراحی و اجرای آزمون های ارزیابی کارکنان به صورت حضوری، مجازی و یا آنلاین اقدام نماید.

 • risk plusآموزش حضوری: پس از تعیین گروه های هدف آموزشی و سرفصل های موردنیاز، کلاس های حضوری و یا کارگاه های آموزشی با حضور مدرسین داخلی و خارجی تشکیل می گردد. استفاده از اساتید بین المللی پیشنهادی از سوی ریسک پلاس و یا معرفی شده از سوی سازمان ها، می تواند آنها را در دستیابی به اهداف آموزشی کمک نماید. این روش آموزشی جهت آموزش های تخصصی و مدیریتی توصیه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 • آموزش غیرحضوری: آموزش تمامی کارکنان در یک سازمان، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیاری می باشد. به منظور کاهش هزینه های آموزشی برای طیف وسیعی از کارکنان، آموزش های غیر حضوری متناسب با نیاز گروه های هدف، طراحی و ارائه می گردد که شامل موارد ذیل می باشد:
 • آموزش آنلاین؛
 • ضبط فیلم های آموزشی از اساتید برتر؛
 • تهیه فیلم های آموزشی؛
 • آماده سازی فایل ها و جزوات آموزش مجازی؛
 • طراحی و برگزاری آزمون ارزیابی شرکت کنندگان در دوره های آمو‌زشی؛

 

 

 • شرکت در همایش ها و وبینارهای داخلی و خارجی: با توجه به گستردگی مطالب و دانش مدیریت ریسک، سالانه تعداد زیادی همایش و وبینار در سطح بین المللی بر گزار می گردد که هر یک از آنها اهداف خاصی را در حوزه توسعه دانش روز مدیریت ریسک، بررسی گزارش های کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی، مهمترین ریسک های عملیاتی شناسایی شده و راهکارهای مدیریت آنها و … دنبال می کنند. ریسک پلاس با در نظر گرفتن موضوعات مورد نیاز هر سازمان، همایش و وبینارهای مرتبط با آن موضوع را شناسایی نموده و اقدامات لازم جهت شرکت در آن را برای مدیران و متخصصین مدیریت ریسک سازمان صورت می دهد.
فهرست