انجام پژوهش

یکی از دلایل موفقیت بنگاه های اقتصادی پیشرو، بهره گیری از متخصصین و تصمیم گیری مبتنی بر یافته ها و پژوهش های علمی و مستدل آنها می باشد. علاوه بر اهمیت عامل تخصص و تجربه، عدم اثرگذاری نتایج حاصل از پژوهش ها در منافع پژوهشگران نیز بسیار حیاتی است. چه بسا در بسیاری موارد علیرغم بکارگیری افراد متخصص و مجرب داخلی، نتایج واقعی مطالعات صورت گرفته بنا بر ملاحظات سطوح مختلف تصمیم گیرنده، دستخوش تغییرات می گردد. برون سپاری مطالعات و پژوهش ها با رعایت موارد پوشش ریسک های برون سپاری و حفظ اطلاعات محرمانه سازمان ها، به عنوان راهکاری مطلوب در پاسخ به مشکلات موجود می باشد.

 

پژوهش در زمینه ریسک عملیاتی

ریسک پلاس با در اختیار داشتن پژوهشگران متخصص و مجرب در حوزه های ریسک و عملیات بانکی، این آمادگی را دارد تا مبتنی بر نیازهای پژوهشی در حوزه مدیریت ریسک عملیاتی، اقدام به انجام تحقیقات تخصصی نموده و نتایج قابل استناد را به مدیران ارشد ارائه نماید.

 • risk plus

  آموزش

 • risk plus

  مشاوره

 • risk plus

  پژوهش

 • risk plus

  پیاده سازی و اجرا

فهرست